Künye

İmtiyaz Sahibi / Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Berkhan PORTAKAL

Ordu Sosyal Gazetesi 2021 Kasım itibariyle Talip Kocakoç idaresinden ayrılarak Berkhan Portakal yönetimine geçmiştir.